ภาวะเงินเฟ้อจะกัดเซาะเงินทุนสำหรับการดูแลช่วงปีแรก ๆ IFS พบว่า

รายงานคาดการณ์ว่าเงินทุนสำหรับสถานรับเลี้ยงเด็กในอังกฤษจะลดลง 8% ในอีก 3 ปีข้างหน้า ศ. 11 พ.ย. 2565 07.00 น ผู้ให้บริการในช่วงปีแรก ๆ กำลังเผชิญกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วภาพถ่าย: Alex Hinds/Alamy รายงานของสถาบันเพื่อการศึกษาทางการเงินระบุว่า อัตราเงินเฟ้อที่รวดเร็วจะกัดกร่อนเงินทุนสำหรับการดูแลเด็กในวัยแรกรุ่นในสถานรับเลี้ยงเด็กและผู้ให้บริการดูแลเด็กในช่วง 3 ปีข้างหน้าอย่างมีนัยสำคัญ...