การเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ในอวกาศโค้งขัดต่อกฎมาตรฐานของฟิสิกส์

เมื่อมนุษย์ สัตว์ และเครื่องจักรเคลื่อนที่ไปทั่วโลก พวกมันมักจะกระแทกกับบางสิ่ง ไม่ว่าจะเป็นพื้นดิน อากาศ หรือน้ำ จนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ นักฟิสิกส์เชื่อว่าสิ่งนี้จะคงอยู่โดยเป็นไปตามกฎของโมเมนตัมการอนุรักษ์ ตอนนี้ นักวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งจอร์เจียได้พิสูจน์สิ่งที่ตรงกันข้าม – เมื่อร่างกายอยู่ในพื้นที่โค้ง ปรากฎว่าในความเป็นจริงพวกมัน สามารถ เคลื่อนไหวได้โดยไม่กระทบกับบางสิ่ง ผลการวิจัยได้ รับการ ตีพิมพ์ ใน...