ลิ่นลอบลอบล่าสัตว์

อะไรเป็นแรงผลักดันให้นักล่าฆ่าสัตว์ป่าอย่างผิดกฎหมาย นักเขียน Rachel Nuwer พบกับนักล่าในพื้นที่ชุ่มน้ำชายฝั่งของเวียดนามเพื่อค้นหาคำตอบ สำหรับชาวตะวันตกจำนวนมาก เวียดนามยังคงเสกภาพเฮลิคอปเตอร์ การประท้วง และทหารในป่า แต่การที่จะยังคงเชื่อมโยงประเทศกับสงครามเวียดนามเท่านั้น (หรือสงครามอเมริกา ขึ้นอยู่กับว่าคุณถามใคร) เป็นเรื่องที่ล้าสมัยอย่างเจ็บปวด วันนี้ผู้มาเยือนนครโฮจิมินห์ (หรือที่รู้จักกันในนามไซง่อน) ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเวียดนามที่มีประชากร 8.4 ล้านคน จะค้นพบแม่น้ำของมอเตอร์ไซค์ ทางเท้าที่นักท่องเที่ยวสวม Good Morning Vietnam! เสื้อยืด...